Loading Een ogenblik geduld
De pagina wordt geladen
Loading
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Download de Extrusie brochure

Privacyverklaring 

 

Algemene voorwaarden 

Gelieve dit document aandachtig te lezen. Door de website van ALIPLAST ALUMINIUM EXTRUSION NV op [www.aliplastextrusion.com] (de ‘Website’) te bezoeken, gaat u akkoord met de onderstaande voorwaarden. Neem in geval van vragen contact op met ALIPLAST ALUMINIUM EXTRUSION NV.
 

Inleiding 

www.aliplastextrusion.com en alle onderliggende webpagina’s zijn eigendom van ALIPLAST ALUMINIUM EXTRUSION NV. Als gebruiker kunt u inhoud raadplegen in alle publiek toegankelijke delen van de Website. ALIPLAST ALUMINIUM EXTRUSION NV rekent geen kosten aan voor de toegang tot zijn Website. Let wel dat uw internetprovider en/of telefoonmaatschappij kosten in rekening kan brengen voor de tijd die u hebt doorgebracht op de Website, net zoals u moet betalen om te telefoneren. Neem contact op met uw internetprovider en/of telefoonmaatschappij als u meer informatie over deze kosten wilt. 
Er geldt geen specifieke tijdslimiet voor uw toegang tot en gebruik van de Website krachtens deze Algemene Voorwaarden. ALIPLAST ALUMINIUM EXTRUSION NV behoudt zich evenwel het recht voor om steeds de toegang tot en het gebruik van de Website op te schorten of stop te zetten. Dit recht kan worden uitgeoefend met of zonder kennisgeving.
 

Wijziging van deze Algemene Voorwaarden 

ALIPLAST  ALUMINIUM EXTRUSION NV behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken de Website en de hieraan gerelateerde diensten te wijzigen. Uit hoofde van zijn beleid inzake het bijwerken en verbeteren van de Website is het mogelijk dat ALIPLAST  ALUMINIUM EXTRUSION NV deze Algemene Voorwaarden wijzigt. Dit zal gebeuren zonder kennisgeving.
 

Informatie op de Website 

Informatie op de Website kan zonder voorafgaande kennisgeving veranderen. ALIPLAST ALUMINIUM EXTRUSION NV is niet aansprakelijk indien u handelt op basis van informatie die sinds de raadpleging werd gewijzigd en onjuist is gebleken. Hoewel wij ernaar streven accurate informatie op de Website te plaatsen, raadt ALIPLAST ALUMINIUM EXTRUSION NV aan om de juistheid van informatie na te gaan alvorens u op basis van die informatie handelt.
 

Privacyverklaring 

ALIPLAST  ALUMINIUM EXTRUSION NV behoudt zich het recht voor om informatie te verzamelen aangaande het gebruik van de Website. Verzamelde informatie is hoofdzakelijk bestemd voor intern gebruik en wordt aangewend om onze klantendienst te verbeteren en te optimaliseren. Algemeen verzamelen we geen specifieke informatie over personen. Indien we dat wel doen, zullen we dit duidelijk aangeven en zullen we zorgen dat de informatie veilig wordt verwerkt conform de geldende wetgeving. 

Indien informatie waarschijnlijk meegedeeld zal worden aan derden, zullen we in de mate van het mogelijke trachten om dit duidelijk te vermelden. 
Dit heeft geen invloed op uw wettelijke rechten.
 

Wijziging van deze privacyverklaring 

Indien deze privacyverklaring op eender welke manier wordt gewijzigd, zullen we een bijgewerkte versie op deze pagina plaatsen. Raadpleeg deze pagina en eventuele dienstspecifieke privacyverklaringen regelmatig zodat u altijd weet welke informatie we verzamelen, hoe we deze gebruiken en in welke gevallen we deze eventueel met derden zullen delen.
 

Gegevensbescherming 

Als u ons gegevens verstrekt op deze Website, verkopen en delen wij deze niet met derden, maar in overeenstemming met de geldende wetgeving kunnen we de gegevens wel gebruiken voor de volgende doeleinden: 
 
  • beheer van de Website 
  • uitoefening van onze rechten of die van onze licentiegevers
  • beheer van bestellingen van de levering van goederen of diensten 
  • informeren over andere producten en/of aanbiedingen van ALIPLAST ALUMINIUM EXTRUSION NV, tenzij u hebt aangegeven dat u deze informatie niet wilt ontvangen
Als betrokkene hebt u het recht om een kopie aan te vragen van de gegevens die we over u hebben, en om te verzoeken onjuistheden te corrigeren. Gelieve in dit geval een e-mail te sturen naar extrusion@aliplast.com

 

Hoe we de gegevens van een niet-aangemelde bezoeker van de Website gebruiken 

U hoeft zich niet aan te melden om andere delen van de Website te bezoeken of om documenten te downloaden. Er worden dus geen persoonsgegevens verzonden, hoewel anonieme gegevens met betrekking tot het klikgedrag en de keuzes van de bezoekers van deze delen van de website verzameld kunnen worden voor statistische analyse. 
Op enkele delen van de Website kunnen ons vragen worden gestuurd via formulieren. Als u een vraag stuurt, ontvangen wij een e-mail met de door u verstrekte informatie. Uw gegevens worden niet opgeslagen in een databank op de Website of bewaard in een cookie. Ze worden uitsluitend gebruikt voor het doeleinde dat staat beschreven op het formulier.
 

Cookies 

Op deze Website maken wij gebruik van cookies. ‘Cookies’ zijn kleine bestanden die een website naar de internetbrowser van uw computer stuurt wanneer u een website bezoekt. We kunnen zowel sessiecookies (die vervallen zodra u uw internetbrowser sluit) als permanente cookies (die op uw computer blijven staan tot u ze verwijdert) gebruiken om u een meer persoonlijke en interactieve ervaring te bieden. U kunt permanente cookies verwijderen of blokkeren aan de hand van de instructies in de hulpfunctie van uw internetbrowser. 

Performance cookies 

Met deze cookies kunnen we bezoeken en verkeer bronnen tellen, zodat we de prestaties van onze website kunnen meten en verbeteren. Zij helpen ons om te weten welke pagina's het meest en minst populair zijn en hoe bezoekers doorheen de website bewegen. We gebruiken Google Analytics om deze service te leveren, deze maakt gebruik van vier "first party" cookies.
 

Externe websites 

www.aliplastextrusion.com bevat links naar andere websites van andere organisaties. Deze privacyverklaring is enkel van toepassing op onze Website. Wees u er dus van bewust als u zich op een andere website begeeft, en lees de privacyverklaring van websites die persoonsgegevens verzamelen. Wij delen persoonsgegevens die u ons via de Website hebt verstrekt niet met andere websites. Indien mogelijk geven wij aan dat een link u naar een andere website zal leiden. 
 

Wijziging van deze privacyverklaring 

Indien deze privacyverklaring op eender welke manier wordt gewijzigd, zullen we een bijgewerkte versie op deze pagina plaatsen. Raadpleeg deze pagina regelmatig zodat u altijd weet welke informatie we verzamelen, hoe we deze gebruiken en in welke gevallen we deze eventueel met derden zullen delen.